Ağrı Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Günü Mesajı Yayımladı!

Ağrı Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Günü Mesajı Yayımladı!

Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

Ağrı Afad Personeli Camilerde Deprem Bilgilendirmesi Yapıyor!

Ağrı Afad Personeli Camilerde Deprem Bilgilendirmesi Yapıyor!

Ağrı’da YKS’ye Giren Öğrencilerin Aileleri Çocukları İçin Dualar Etti

Ağrı’da YKS’ye Giren Öğrencilerin Aileleri Çocukları İçin Dualar Etti

Ağrı Taşlıçay’da Balık Gölü Festivali hazırlıkları başladı

Ağrı Taşlıçay’da Balık Gölü Festivali hazırlıkları başladı

FEHMİNİZM’ DE DİNDE GÜNCELLEME KONUSU
  • FehmiDEMİRBAĞ
    • Fehmi DEMİRBAĞ
    • fehmidemirbag@nuhtv.net
    • 10 Mart 2018 - 09:31:35

Din konusu oldum olası insanlığı en meşgul eden konuların başında gelir. Dinsellik konusu ve cinsellik konuları üzerine tartışmalar, çatışmalar yaradılıştan beri süregelen en önemli iki konu başlığımızı oluşturmaktadır.
Dine müdahaleler, yorumlar, eklemeler, çıkarmalar tarihin seyrindede önemli yer tutar.
Başınızı şişirmeden meseleyi kısaca arzetmek istiyorum. Malum ülkenin lideri “dinde düzenlemeler/güncellemeler yapılması gerektiğinden bahsetti ya…Vay vay vay…Ne çok fincancı katırı varmış. Ki zaten herkes din erbabı. Hele din bezirganları.
Ferisilerin mirasçıları zaten konuya çanak tutmaya dünden hazırlar.
Ben size bizim Arvalap’ taki benzer durumdan bahsedeceğim. Malum Arvalap’ta Fehminizm ideolojisi hakim. Kurucu irade burada keyfiyetini çok eskilerden belirlemiş. Bunun üzerine extrem lakırtılara müsaade edilmemiş.
Ada’da İslami sekülerizm hakim. Yani Leküm diniküm veliye din. Yani herkesin dini kendine.
Ada’nın din işleri “Din İşleri Yüksek Konseyi”nce yürütülmekte. Konseye bağlı diğer din mensuplarıyla ilgilenen birimlerde mevcut. Herkes kendi inancının müsaadesince bir yaşama tabi.
Türkiye’deki gibi 53 ayrı Kuran meali yok mesela adada. Kafasına esen meal hazırlayamıyor. Ayrıca müthiş bir Kuran tefsiri de hazırlanmış konseyce. Camilerde kimse keyfine göre para toplayamıyor. İç harcamalarda din hizmetlerine katkı payı diye bir miktar var; işte bu miktar ile adadaki din hizmetleri görülüyor. Vatandaş alışverişini yaparken bu meblağı ödemek istemiyorsa bu miktar ödemeden düşülüyor.
Hac umre organizasyonları Turizm Bakanlığının Konseyle belirlediği ayrı bir birim tarafından organize ediliyor.
Diyelim bir cemaatiniz var. Siz Konsey’in denetimine bağlısınız.Cemaatin görüşleri ve tasarrufları mezhep imamlarının görüşlerinin aksine bir tutum sergileyemez. Ne gavsınızın ineklerinden elde edilen yoğurtlar mübarektir adada, ne yanmaz kefenler. Ne de gördüğünüz rüyalarla insanları yönlendirebilirsiniz.
Peki cemaatler ne yaparlar?
Yetimleri gözetirler, içlerinden bekar olanları evlendirirler…Asla Cemaat company olamazlar misal. Eğitim işi milli eğitimin işidir, bu konuda hadlerini bilirler. Zekat, sadaka toplayamaz milletin kurbanına sadakasına sarkamazlar.
Fehminizm halka şu üç düsturu vermiştir: Bütün Arvalap Halkı, teşekkür etmeyi, özür dilemeyi ve rica etmeyi bilmek ve uygulamak durumundadırlar. Kul hakkı esas alındığı için mahkemelere bile gereksinim pek azdır.
Fehminizm çocuk ve gençleri önemsediği için Arvalap Halkı çocuklarını kendi değerlerine göre yetiştirir. Çocuk edebiyatı, çizgi filmler, internet oyunları, diğer oyun ve oyuncaklar millidir.
Okullarda karma eğitim yoktur. Kız kız gibi erkek erkek gibi yetiştirilir.
özellikle kadınların eğitimine özel önem verilmiştir. Kadınını imha eden toplumların iflah olmayacaklarını bilir Arvalap Halkı.
Yasaklama anlayışından öteye suçu ve günahı önleyici tedbirleri önceler Fehminizm.
Burada müminler sürekli bir güncelleme içerisindedirler. “Bir günü bir gününe denk düşen ziyandadır” hadisi heran pratiklik içerisindedir.
Buranın müminleri devrimcidir. Asla muhafazakar olmadıkları için güncellemeye ihtiyaç duymazlar. Mukaddesatçıdırlar, kutsallarından taviz vermezler. Kuran, sünnet, vatan, bayrak, ilim tartılmaz konulardandır.
Çok kitap okurlar. “İlim müminin yitik malıdır, nerede bulursa almalıdır” hadisi gereğince başta Kuran olmak üzere her türden ilme yönelik kitapları takip ederler.
Namazdan taviz vermezler. Oruç hayatlarının bir parçasıdır. Pazartesi perşembe oruçlarına devam ederler ki obezite gibi hastalıklardan uzaktırlar. “Şüpheli şeylerden uzak kalınız” diyen peygamberimize iteaati pek severler.
Burda özel gün kutlamaları yoktur. Çünkü zaman burda kutsaldır. İki nefes arası mubarektir diyerek…namaz saati…oruç zamanı diyerek zamanı zaten programlamışlardır. “Rabbimize hesap vereceğiz” şiarında yetişen bir gençlik yapısıyla emperyalistlerin Arvalap Adasında hakimiyet kurmaları mümkün değildir.
“Biz güncellemelerimizi tevbelerimizle yaparız” diyen Arvalap Halkı Türkiye halkına selam gönderiyor aracılığımızla.
Diyorlar ki,”Dinde reform olamaz” bu Müslümanları İslamdan kopartmak ve soğutmak isteyenlerin işidir. Ancak Ilıman İslam değil, şuurlu müslüman zaten eskimez-pörsümez bir yenilikte olan imancımızı insanlığa kurtuluş reçetesi olarak sunabilir. Müslümanlar bugün hristiyanlar olarak yaşayan bireylere dönüştü. İçki, kumar, faiz ve zina meşrulaştı. Cehalette buna gereken zemini hazırlıyor.
İşte Fehminizm ilk olarak bu cehaletten kurtulmayı başarıya giden yolda belirleyici rol olarak işaret etmekte.
Türkiye halkı unutmasın bilinçli birey bilinçli toplumun yapı taşıdır. Dinbazlara ve bilumum madrabazlara karşı dikkatli olsunlar.
Fehminizm bütün beşeri ideolojilere karşı bir direnişin adıdır. Yaşasın Fehminizm! :=)))

Fehmi Demirbağ

  • Yorumla
KÖŞE YAZARLARI

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz
Wordpress Tema indir