TURKIYEMNET HABER VE NUHTV DEN GÜÇ BİRLİĞİ

TURKIYEMNET HABER VE NUHTV DEN GÜÇ BİRLİĞİ

SEÇİME 47 GÜN KALA

SEÇİME 47 GÜN KALA

ADAYLARDA SON DURUM

ADAYLARDA SON DURUM

GENÇLERİN ÇELEBİSİ

GENÇLERİN ÇELEBİSİ

AĞRI SPORA 1 MİLYON TL YARDIMI NEDEN REDDETTİLER

AĞRI SPORA 1 MİLYON TL YARDIMI NEDEN REDDETTİLER

MÜSLÜMANLIK HAKİKATEN ZOR SANAAT
MÜSLÜMANLIK HAKİKATEN ZOR SANAAT

MÜSLÜMANLIK HAKİKATEN ZOR SANAAT

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

OKU” emri ile başlayan ve neredeyse hiç okumayan Müslümanlar, oku’nun ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu anlaya bilseydi, inanın işi gücü bırakır tüm vaktini oku ’ya ayırırdı.

Müslüman kimdir ve nasıl tanınırlar, özellikleri nelerdir bir inceleyelim istiyorum bu yazım da. Öğrenip, öğrenelim hep beraber. Bu geceki mesaimiz de bu olsun.

 

Allah’ın Kur’an’da bildirdiği mümin özelliklerinin belli başlılarını şöyle maddeleştirebiliriz:

 • Müminler ancak Allah’a kulluk ederler. O’ndan başka zihinlerinde ilahlaştırdıkları hiçbir varlık yoktur. (Fatiha, 1/1-7; Nisa, 4/36)
 • Allah’tan korkup-sakınırlar. Allah’ın yasakladığı veya rızasına aykırı olan bir şeyi yapmaktan çok çekinirler. (Âl-i İmran, 3/102; Yasin, 36/11; Tegabün, 64/15-16; Zümer, 39/23)
 • Yalnızca Allah’a güvenirler. (Bakara, 2/249; Tevbe, 9/25-26)
 • Allah’tan başka hiç kimseden korkmazlar. (Ahzab, 33/39)
 • Allah’a şükrederler. Bu nedenle ekonomik yönden darlıkta ya da bollukta olmaları onlara herhangi bir üzüntü ya da böbürlenme vermez. (Bakara, 2/172; İsra, 17/3; İbrahim, 14/7)
 • Kesin bilgiyle iman etmişlerdir. Allah’ın rızasını kazanmaktan dönmek gibi bir düşünceye asla kapılmazlar. Her gün daha şevkli ve heyecanlı biçimde hizmetlerini sürdürürler. (Hucurat, 49/15; Bakara, 2/4)
 • Kur’an’a kuvvetle bağlıdırlar. Tüm hareketlerini Kur’an’a göre düzenlerler. Kur’an’a göre yanlış olduğunu gördükleri bir tavırdan hemen vazgeçerler. (A’raf, 7/170; Maide, 5/49; Bakara, 2/121)
 • Sürekli Allah’ı anarlar. Allah’ın her şeyi gören ve işiten olduğunu bilir, sürekli Allah’ın sonsuz kudretini hatırda tutarlar. (Âl-i İmran, 3/191; Rad, 13/28; Nur, 24/37; A’raf, 7/205; Ankebut, 29/45)
 • Allah karşısında acizliklerini bilirler. Mütevazıdırlar. (Ancak bu, insanlara karşı aciz görünmek ve ezik tavırlar sergilemek demek değildir.) (Bakara, 2/286; A’raf, 7/188)
 • Her şeyin Allah’tan olduğunu bilirler. Bu nedenle hiçbir olay karşısında telaşa kapılmaz, her zaman serinkanlı ve tevekküllü davranırlar. (Tevbe, 9/51; Teğabün, 64/11; Yunus, 10/49; Hadid, 57/22)
 • Ahirete yönelmişler, asıl hedef olarak ahireti belirlemişlerdir. Ancak dünya nimetlerinden de faydalanır, dünyada da cennet ortamının bir benzerini oluşturmaya çalışırlar. (Nisa, 4/74; Sad, 38/46; A’raf, 7/31-32)
 • Sadece Allah’ı ve müminleri dost ve sırdaş edinirler. (Maide, 5/55-56; Mücadele, 58/22)
 • Akıl sahibidirler. Her an ibadet bilincinde olduklarından sürekli dikkatli ve uyanıktırlar. Devamlı olarak müminlerin ve dinin lehine akılcı hizmetler yaparlar. (Mümin, 40/54; Zümer, 39/18)
 • Tüm güçleriyle Allah adına inkârcılara, özellikle inkârcıların önde gelenlerine karşı büyük bir fikri mücadele verirler. Hiç yılmadan ve gevşemeden mücadelelerini sürdürürler. (Enfal, 8/39; Hac, 22/78; Hucurat, 49/15; Tevbe, 9/12)
 • Hakkı söylemekten çekinmezler. İnsanlardan çekindiklerinden dolayı gerçeği açıklamaktan geri kalmazlar. İnkâr edenlerin haklarında söylediklerine, alay ve saldırılarına aldırmazlar, kınayıcıların kınamasından korkmazlar. (Maide, 5/54, 67; A’raf, 7/2)
 • Allah’ın dinini tebliğ etmek.Çeşitli biçimlerde insanları Allah’ın dinine davet ederler. (Nuh, 71/5-9)
 • Baskıcı değillerdir.Merhametli ve yumuşak huyludurlar.(Nahl, 16/125; Tevbe, 9/128; Hud, 11/75)
 • Öfkelerine kapılmazlar, hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar.(Âl-i İmran, 3/134; A’raf, 7/199; Şura, 42/40-43)
 • Güvenilir insanlardır.Son derece güçlü bir kişilik sergiler, etraflarına da güven telkin ederler. (Duhan, 44/17-18; Tekvir, 81/19-21; Maide, 5/12; Nahl, 16/120)
 • Baskı ve zulüm görürler. (Şuara, 26/49, 167; Ankebut, 29/24; Yasin, 36/18; İbrahim, 14/6; Neml, 27/49, 56; Hud, 11/91)
 • Zorluklara katlanırlar. (Ankebut, 29/2-3; Bakara, 2/156, 214; Âl-i İmran, 3/142, 146, 195; Ahzap, 33/48; Muhammed, 47/31; Enam, 6/34)
 • Zulümden ve öldürülmekten korkmazlar. (Tevbe, 9/111; Âl-i İmran, 3/156-158, 169-171, 173; Şuara, 26/49-50; Saffat, 37/97-99; Nisa, 4/74)
 • İnkârcıların saldırı ve tuzaklarıyla karşılaşır, alaya alınırlar.(Bakara, 2/14, 212)
 • Allah’ın koruması altındadırlar.Aleyhlerinde kurulan tüm tuzaklar boşa çıkar. Allah, onları tüm iftira ve tuzaklara karşı koruyarak, onları üstün kılar. (Âl-i İmran, 3/110-111, 120; İbrahim, 14/46; Enfal, 8/30; Nahl, 16/26; Yusuf, 12/34; Hac, 22/38; Maide, 5/42, 105; Nisa, 4/141)
 • İnkârcılara karşı tedbirlidirler. (Nisa, 4/71, 102; Yusuf, 12/67)
 • Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinmişlerdir.(Fatır, 35/6; Zuhruf, 43/62; Mümtehine, 60/1; Nisa, 4/101; Maide, 5/82)
 • Münafıklara karşı mücadele eder, münafık karakterlilerle birlikte olmazlar. (Tevbe, 9/83, 95, 123)
 • İnkârcıların zorbalıklarına engel olurlar. (Ahzab, 33/60-62; Haşr, 59/6; Tevbe, 9/14-15, 52)
 • Birbirlerine danışarak (istişare ile) hareket ederler. (Şura, 42/38)
 • İman etmeyenlerin gösterişli yaşantısına özenmezler.(Kehf, 18/28; Tevbe, 9/55; Taha, 20/131)
 • Zenginlik ve mevkiden etkilenmezler. (Hac, 22/41; Kasas, 28/79-80; Nahl, 16/123)
 • İbadetlere titizlik gösterir, namaz, oruç ve benzeri ibadetleri dikkatle yerine getirirler. (Bakara, 2/238; Enfal, 8/3; Müminun, 23/1-2)
 • Çoğunluğa değil, Allah’ın verdiği kıstaslara uyarlar.(Enam, 6/116)
 • Allah’a yakınlaşmak,örnek bir mümin olmak için gayret sarfederler. (Maide, 5/35; Fatır, 35/32; Vakıa, 56/10-14; Furkan, 25/74)
 • Atalarına körü körüne uymazlar.Kur’an’a göre hareket ederler.(İbrahim, 14/10; Hud, 11/62, 109)
 • İsraftan kaçınırlar. (Enam, 6/141; Furkan, 25/67)
 • İffetli davranırlar ve Allah’ın istediği şekilde evlenirler.(Müminun, 23/5-6; Nur, 24/3, 26, 30; Bakara, 2/221; Maide, 5/5; Mümtehine, 60/10)
 • Dinde aşırılığa kaçmazlar. (Bakara, 2/143; Nisa, 4/171)
 • Fedakârdırlar.(İnsan, 76/8; Âl-i İmran, 3/92, 134; Tevbe, 9/92)
 • Temizliğe dikkat ederler.(Bakara, 2/125, 168; Müddessir, 74/1-5)
 • Müminlerin arkasından konuşmaz, kusurlarını araştırmazlar.(Hucurat, 49/12)
 • Haset etmekten kaçınırlar. (Nisa, 4/128)
 • Allah’tan bağışlanma dileyenlerdir.(Bakara, 2/286; Âl-i İmran, 3/16-17, 147, 193; Haşr, 59/10; Nuh, 71/28)

 

Biraz uzun olduğunun ve çok kişinin okumadan geçeceğinin farkında ve üzüntüsündeyim, lakin her biri diğeri kadar önemli başlıklar olduğu için atlayamadım.

Yukarıdaki başlıkları okuyan arkadaşlarımız, İslam dinin tüm güzel davranışları emrettiğini gayet iyi anlayacaktır.

Münafık ve inkârcıların özellikleri de maide suresi 41 ve 42. Ayetlerde gayet açık şekilde anlatılmış.

 • يَٓا اَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذ۪ينَ قَالُٓوا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْۚ وَمِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ اٰخَر۪ينَۙ لَمْ يَأْتُوكَۜ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِه۪ۚ يَقُولُونَ اِنْ اُو۫ت۪يتُمْ هٰذَا فَخُذُوهُ وَاِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواۜ وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـٔاًۜ اُو۬لٰٓئِكَ الَّذ۪ينَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْۜ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ

﴿٤١﴾

Maide suresi ﴾41﴿

Ey peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla “iman ettik” diyenlerden ve yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar hep yalana kulak verirler, sana gelmeyen başka bir kesimi dinler dururlar; kelimeleri konulduğu anlamlarından kaydırıp değiştirirler. “Eğer size şu verilirse hemen alın, eğer o verilmezse uzak durun” derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse elbette Allah’ın iradesine karşı senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte onlar Allah’ın, kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onların dünyadaki hakkı büyük bir rezilliktir. Ahirette de onlar için büyük bir azap vardır.

Diyanet Meali.

 • سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ اَكَّالُونَ لِلسُّحْتِۜ فَاِنْ جَٓاؤُ۫كَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْـٔاًۜ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِۜ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِط۪ينَ

﴿٤٢﴾

Maide suresi ﴾42﴿

Onlar, hep yalana kulak veren ve durmadan haram yiyen kimselerdir. Sana gelirlerse aralarında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah âdil olanları sever.

Diyanet Meali.

Aslında kitap konusu olan bu yazımızı daha fazla uzatıp okunamaz bir hale getirmek istemiyorum.

Malum oku zor, müslümanlık ise çok zor sanat.

 

Selam ve Saygılarımla

Bora ERİM

 

 

 

 

 • Etiketler
 • Yorumla
KÖŞE YAZARLARI

Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz
Wordpress Tema indir